Dodaj nową informację dla klienta
eBOK
7 marca 2014

Co to jest eBOK ?

eBOK jest bezpłatną usługą internetową przeznaczoną ...

eBOK jest bezpłatną usługą internetową przeznaczoną dla klientów ZGK Sp. z o.o., dzięki której Klienci mają dostęp do aktualnych faktur za dostawę wody i odbiór ścieków oraz faktur dotyczących poprzednich okresów rozliczeniowych. Tutaj można także sprawdzić:

* dane klienta

* punkty poboru

* wodomierze

* odczyty

* faktury bieżące/archiwalne