Zapraszamy do eBOK


Logi

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


ul. 1-go Maja 26B
55-080 Kąty Wrocławskie
Telefon: (71) 39 13 236
Telefon alarmowy: (71) 39 13 230
Główny adres email
zgk@zgk-katy.pl
Zapraszamy również na naszą stronę www http:\\www.zgk-katy.pl

Dane kontaktowe naszych działów


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik działu: Zofia Nowak, Telefon (71) 39-13-249
Adres email: z.nowak@zgk-katy.pl. Zapraszamy w godzinach 7:00 - 15:00

DOROTA SZOHNER pod numerem tel. 71 39-13-232

 • wystawianie faktur za pobór wody, odprowadzanie ścieków,
 • odczyty wodomierzy,
 • rozliczenia.

MONIKA PATER  pod numerem tel. 71 39-13-241

 • zawieranie umów na dostawę wody, odprowadzanie ścieków,
 • przyjmowanie wniosków na podpisanie umowy,
 • rozliczenia.

 CELINA GARBACZONEK  pod numerem tel. 71 39-13-241

 • zamawianie usługi wywozu nieczystości stałych (kontenery), nieczystości płynnych (beczkowozy),
 • zawieranie umów na wywóz nieczystości stałych,
 • przyjmowanie oświadczeń na E-Fakturę.

ADAM REJKOWICZ pod numerem tel.71 39-13-245

 • informacje, wnioski, zlecenia usług,
 • porozumienia na zwrot za energię do przepompowni ścieków.

 

 


DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTU

Kierownik działu: Maciej Gębuś, Telefon (71) 39-13-234
Adres email: m.gebus@zgk-katy.pl. Zapraszamy w godzinach 7:00 - 15:00
 • zamawianie usług transportowych, wynajem sprzętu budowlanego, 
 • odbiór odpadów niebezpiecznych, surowców wtórnych,
 • przyjęcie odpadów na punkt przeładunkowy. 

 

 


DZIAŁ TECHNICZNY

Kierownik działu: Marcin Pigas, Telefon (71) 39-13-238
Adres email: m.pigas@zgk-katy.pl. Zapraszamy w godzinach 7:00 - 15:00
 • uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz trasy sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • odbiory techniczne wod-kan,
 • projektowanie przyłączy wod-kan.

 MARCIN PIGAS pod numerem tel. 71 39-13-238

 • wydawanie zapewnień dostawy wody, odbioru ścieków, warunków technicznych przyłączenia przyłączy wod-kan,

 

 


DZIAŁ WODOCIĄGÓW

Kierownik działu: Jan Lawenda, Telefon (71) 39-13-246
Adres email: j.lawenda@zgk-katy.pl. Zapraszamy w godzinach 7:00 - 15:00
 • eksploatacja sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody

KRZYSZTOF LAZAROWICZ pod numerem tel. 71 39-13-246 

 • przyjmowanie zgłoszeń (awarie, plombowanie i montaż wodomierzy, zlecenia),
 • eksploatacja sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody

STEFAN GARULA pod numerem tel. 71 39-13-246

 • przyjmowanie zgłoszeń (awarie, plombowanie i montaż wodomierzy),
 • kosztorysowanie, fakturowanie usług.
 • przyjmowanie zleceń na wykonywanie przyłączy wodociągowych

 

 1