Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności miasta i gminy Kąty Wrocławskie, takich jak:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
  • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • wywóz, składowanie i segregacja odpadów w tym niebezpiecznych,
  • budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan.

Zakład oferuje również prace budowlane i usługi transportowe. Proponujemy Państwu świadczenie usług o najwyższej jakości, którą gwarantuje wykwalifikowana kadra pracowników i specjalistyczny, wysokiej klasy sprzęt, co pozwala zaspokoić wymagania obowiązującego prawa, klientów i rynku. Naszym głównym celem, jaki stawiamy sobie na przyszłość jest permanentne podnoszenie świadczonych usług. Chcemy być dla Państwa solidnym partnerem w zakresie kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej.

Dla zwiększenia jakości świadczonych usług a co za tym idzie niezowodności sieci eksploatowanych przez ZGK Sp. z.o.o. w latach 2010 - 2011 zrealizowaliśmy projekt systemu nadzoru, monitoringu i sterowania obiektów kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody. Projekt obejmował 35 przepompowni ścieków, 8 Stacji Uzdatniania Wody, oraz systemu kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Smolec. Zrealizowany projekt przyczynił się do poprawy skuteczność zapobiegania awariom, a w razie ich wystąpienia do szybkiej lokalizacji co znacznie skraca czas niedyspozycyjności sieci.