Dodaj nową informację dla klienta
ZAWIADOMIENIE
1 stycznia 2019

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich informuje, że z dniem 01.01.2019 r. zmienia się wysokość ceny wody za 1 m3. 

Dotychczasowa opłata składała się z ceny wody w wysokości 3,97 zł. netto za 1m3 i była pomniejszona o dopłatę z Gminy w wysokości 0,17 zł. netto za 1m3, która obowiązywała do 31.12.2018.

W związku z brakiem dopłaty, na fakturach za wodę będą Państwo widzieć zmiany w cenach.