Dodaj nową informację dla klienta
CENA WODY I ŚCIEKÓW
Thursday, June 30, 2022

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich informuje, że z dniem 01.07.2022 r. zmienia się wysokość ceny wody i ścieków za 1 m3. 

Informujemy, że od 01.07.2022 r. do 30.06.2023r. cena za 1m3 wody wynosić będzie 4,72 zł brutto, a cena za 1m3 ścieków wynosić będzie 10,62 zł brutto dla osoby fizycznej, zaś dla podmiotu gospodarczego 12,82 zł brutto.