Dodaj nową informację dla klienta
Nowe taryfy od dnia 01.06.2018
27 maja 2018

Informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu nowych taryf dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na  terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Taryfy wejdą w życie z dniem 01 czerwca 2018 roku i obowiązywać będą przez okres trzech lat. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ich temat na naszej stronie internetowej www.zgk-katy.pl